Dla wykładowców

Szanowni Państwo, P.T. Wykładowcy konferencji Nefroonkologia 2020,

w związku z planowanym przygotowaniem pracy poglądowej zatytułowanej Nephrooncology: how to manage with the patient with kidney disease and cancer?, obejmującej zagadnienia prezentowane podczas konferencji Nefroonkologia 2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o opracowanie streszczeń wystąpień obejmujących maksymalnie 300 słów. Redakcją i ujednoliceniem tekstu zajmą się prof. dr hab. med. Alicja Dębska-Ślizień oraz dr hab. med. Sławomir Lizakowski. Publikacja ta w przypadku pozytywnej oceny Recenzentów oraz Kolegium Redakcyjnego zostanie opublikowana w „Polskim Archiwum Medycyny Wewnętrznej”.

Z podziękowaniami

dr hab. n. med. Sławomir Lizakowski

 

Copyrights © 2021 Via Medica